Икономиката на Индия в условията на разпространението на COVID-19

Във връзка с обявената от СЗО пандемия и предприетите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 в Индия и нейните отрицателни

Прочетете повече