ООН подготвя среща на високо равнище за равнопоставеност и овластяване на жените

По материал от https://www.un.org/pga/74/event/accelerating-the-realization-of-gender-equality-and-the-empowerment-of-all-women-and-girls/

На 23 септември 2020 г. в Ню Йорк ще се проведе среща на високо равнище (HLM) на Общото събрание на Генералната асамблея на ООН на тема: „Ускоряване на реализирането на равенството между половете и овластяването от всички жени и момичета ”.

Като част от подготовката за HLM,  председателят на Общото събрание, с подкрепата на Организацията на обединените нации за равенство между половете и овластяване на жените (UN-Women),  поиска да организира и председателства интерактивна аудиосреща на заинтересовани страни, за да се гарантира активното участие на заинтересованите страни в процеса.

Поради пандемията COVID-19 64-ата сесия на Комисията за статута на жените, която беше насрочена за 9 – 20 март 2020 г., се проведе в намален и съкратен формат с участието само на делегации със седалище в Ню Йорк ,

Тъй като пандемията COVID-19 изостря съществуващите неравенства, по-важно от всякога е да се ускорят действията за реализиране на равенството между половете и овластяването на всички жени и момичета и постигане на многостранни действия за пълно и ефективно прилагане на Пекинската декларация и Платформата за действие 25 години след нейното приемане и съобразяването с половете на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г.

Поради очакваните продължителни ограничения за провеждане на масови събития в резултат на пандемията COVID-19 до края на юли 2020 г., председателят на Общото събрание ще свика виртуално изслушване на много заинтересовани страни на 21 юли 2020 г.

Двадесет и пет години след приемането й Пекинската декларация и платформа за действие остава най-всеобхватната и трансформативна глобална програма за постигане на равенство между половете и овластяване на жените и момичетата. Прегледът й за напредък през 2020 г. се провежда за първи път в контекста на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. и нейните цели за устойчиво развитие (SDGs). Програмата за 2030 г., включително SDG 5 за постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета, подчерта централното място на равенството между половете за напредък във всички целеви групи .

Важни постижения са реализилани от 1995 г. насам: например, все повече момичета учат в училищата и повече страни са достигнали полов паритет в образованието; глобалният коефициент на смъртност на майките е намалял значително и делът на ражданията, посещаван от квалифициран здравен персонал, се е увеличил през последното десетилетие.

Въпреки това през последните години напредъкът е неравномерен и дори е в застой в някои области. Освен това пандемията COVID-19 заплашва да спре или да отмени извършените с десетилетия  колективни усилия за равенство между половете и овластяване на жените. Във всяка сфера – от здраве до икономика, сигурност до социална защита, жените и момичетата са непропорционално засегнати.

Разликата между половете при участие в работния процес във всички сфери е в застой през последните 20 години и по-голямата част от заетите жени работят в неформалната икономика. Грижите за децата  и домашния труд не се оценяват както трябва, а жените са по-застрашени от мъжете да живеят в крайна бедност. Жените все още имат само една четвърт от местата в парламентите по целия свят, а съобщенията за нападения срещу жени в политическия и обществения живот се увеличават. Насилието над жени и момичета в публичната и частната сфера остава всеобхватно. Въпреки свиването на гражданското пространство, заинтересованите страни по целия свят са били вдъхновени от женските движения и са активизирани от младежки активисти и се мобилизират за ускоряване на напредъка и постигане на системни промени.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *