Кабинетът на Индия одобри създаването на Национална Агенция за Подбор на Персонала, която да провежда общи тестове за допустимост

Кабинетът одобри създаването на Национална агенция за набиране на персонал, проправяща пътя за трансформационна реформа в процеса на набиране на персонал за основни държавни позиции.

НАПП: Мулти-агенционен орган, който да обхване теста на първо ниво извършван от Комисията за подбор на персонал (SSC), ЖП Борда за набиране на кадри (RRBs) и Института за персонал на банкови услуги (IBPS)

Общ тест за допустимост (CET) за проверка на кандидатите на първо ниво за SSC, RRB и IBPS

CET: Онлайн стандартизиран тест за допустимост за завършилите висше образование, гимназия и основно образование.

CET във всеки район: лесен достъп до младежи, жени и кандидати в
неравностойно положение,както и в селските райони

CET: Съсредоточаване върху достъпа до тестовите центрове в отдалечените райони

CET: Единен трансформативен процес на набиране на персонал

CET е в сила; Множеството изпити- премахнати

CET от НАПП: Устойчиво използване на ИКТ за ликвидиране на лоши практики

CET: Проверка на първи етап на допустимите кандидати

CET за намаляване продължителността на цикъла за набиране на персонал

НАПП да проведе тренировъчни тестове за младежи от селските райони

НАПП да предложи тренировъчни тестове, 24×7 помощна линия и портал за обработка на жалби

Кабинетът на Съюза, председателстван от министър-председателя, Шри Нарендра Моди даде одобрението си за създаването на Национална агенция за набиране на персонал (НАПП), която да проправи пътя за трансформационна реформа при процеса за набиране на персонал, за работни места в централното правителство.

Реформата за набиране на персонал – основна полза за младите хора

Понастоящем кандидатите, които търсят държавна работа, трябва да се явят на отделни изпити, провеждани от множество агенции за набиране на различни длъжности, за които са определени сходни условия за допустимост.

Кандидатите плащат такса на множество набиращи агенции, а също така изминават дълги разстояния, за да се явят на различни изпити. Тези многократни изпити за набиране на персонал са в тежест за кандидатите, както и за съответните агенции за набиране на персонал, включват двойни разходи, и създават проблеми с закона, реда и сигурността.

Общият тест за допустимост би позволил на тези кандидати да се явят веднъж и да изпратят резултата си до всички агенции за подбор на персонал с цел по-високо ниво на изпит. Това наистина ще бъде благоприятно за всички кандидати.

Национална агенция за набиране на персонал (НАПП)

Многоведомствен орган, наречен Национална агенция за набиране на персонал (НАПП), ще проведе общ тест за допустимост (CET) за кандидатстване по списък за длъжности от група B и C (нетехнически позиции). НАП ще има представители в Министерство на железниците, Министерство на финансите / Департамент за финансови услуги, SSC, RRB & IBPS. Предвижда се, че НАПП ще бъде специализиран орган, въвеждащ най-съвременните технологии и най-добри практики в областта на набирането на кадри за държавни постове.

Достъп до изпитни центрове

Изпитните центрове във всеки район на страната значително биха разширили достъпа на кандидатите от отдалечените райони. Специален акцент върху създаването на инфраструктура за изпитване в 117 области, е предоставянето на достъп на кандидатите до център близо до местоживеенето им. Ползите от гледна точка на разходите, усилията, безопасността и др. биха били огромни. Предложението не само ще улесни достъпа на кандидатите от селските райони, но ще мотивира и кандидати, пребиваващи в отдалечените райони, да се явят на изпит и по този начин ще се засили тяхното представителство в държавното управление. Увеличаването на възможността за работа е радикална стъпка, която значително би подобрила живота на младите хора.

Основно облекчение на бедните кандидати

В момента кандидатите трябва да се явят на множество изпити, проведени от множество агенции. Така кандидатите трябва да понесат допълнителни разходи за пътуване и настаняване. Единният изпит би намалил до голяма степен финансовата тежест за кандидатите.

Жените- кандидати и ползата за тях

Кандидатите- жени, особено от селските райони, се сблъскват с ограничения при явяването си на множество изпити, те трябва да организират транспорт и места за отсядане, които са далеч. Понякога трябва да търсят подходящи лица, които да ги придружават до тези центрове, които се намират далеч. Наличието на тестови центрове във всеки окръг би имал голяма полза за кандидатите от селските райони като цяло и жените- кандидатки в частност.

Полза за кандидатите от селски райони

Предвид финансовите и други ограничения, кандидатите от селските райони трябва да направят избор за това на кой изпит искат да се явят. Съгласно НАПП, кандидатите, които се явят на СЕТ ще получат възможност да се състезават за много постове. НАПП ще провежда изпит първо ниво,което е стъпка за много други селекции.

Оценката от CET на кандидата е валидна за период от три години без лимит на тестуване

Оценката от CET на кандидата е валидна за период от три години от датата на полагане. Най-добрият от валидните резултати се счита за текущ резултат на кандидата. Няма да има ограничение на броя на опитите, предприети от кандидата за явяване на СЕП при по-високата възрастова граница. Релаксацията в горната възрастова граница се предоставя на кандидатите от SC / ST / OBC и други категории съгласно изискванията и съществуващата политика на правителството. Това ще помогне за смекчаване на трудностите на кандидатите, които отделят значително време, пари и усилия за подготовка и полагане на тези изпити всяка година.

Стандартизирано тестване

НАПП ще провежда отделно СЕТ за всяка от трите степени на завършилите: висше, средно образование (12-ти клас) и основно (10- клас) на кандидати за онези нетехнически длъжности, за които набирането на персонал понастоящем се извършва от Комисията за подбор на персонал (SSC), железопътните бордове (RRBs) и от Института по Избор на банков персонал (IBPS). Въз основа на скрининга, извършен на ниво СЕТ, окончателен избор за набирането ще се извършва чрез отделни специализирани нива (II, III и т.н.), които трябва да бъдат провеждани от съответните агенции за подбор на персонал. Учебната програма за този тест ще бъде стандартизирана. Това значително би облекчило тежестта на кандидатите, които в момента са длъжни да се подготвят за всеки от изпитите отделно според различните учебни програми.

Тестове за планиране и избор на центрове

Кандидатите ще имат възможност да се регистрират в общ портал и да направят избор на центрове. Според наличността, кандидатите ще бъдат разпределени в центрове. Крайната цел е да се достигне етап, в който кандидатите могат да планират свои собствени тестове в избраните от тях центрове.

ВСЕОБХВАТНА ДЕЙНОСТ НА НАПП

Няколко езика

CET ще бъде наличен на няколко езика. Това значително би улеснило хората от различни части от страната, за да положат изпита и да имат равна възможност да бъдат избрани.

Резултати – достъп до множество агенции за набиране на персонал

Първоначално резултатите ще бъдат използвани от трите основни агенции за набиране на персонал. Въпреки това, след определен период от време, очаква се и другите агенции за набиране на персонал в централното правителство да направят същото. Освен това, резултатите ще бъдат на разположение и за други публични агенции. Така в в дългосрочен план резултатът от CET може да бъде споделен с други набиращи агенции в централното правителство, регионални администрации, обществен сектор и частен сектор. Това би помогнало на тези организации за спестяване на разходи и време, отделено за набиране на персонал.

Съкращаване на цикъла на подбор

Единен тест за допустимост значително би намалил цикъла на наемане на персонал. Някои отдели имат намерението си да премахнат тестовете от второ ниво и да наемат на база резултати от CET, физически тестове и медицински преглед. Това значително ще намали цикъла и ще помогне на голям брой младежи.

Финансови разходи

Правителството е определило сумата от 15 млрд. и 175 млн.индийски рупии за финансирането на Националната агенция за набиране на персонал (НАПП). Разходите ще бъдат направени за период от три години. Освен създаването на НАПП, разходите ще бъдат насочени за изграждане на инфраструктура за изпитване в 117 райони.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *