Изявление на министъра на отбраната на Индия Шри Раджнат Сингх в Лок Сабха на 15 септември относно ситуацията на източната граница в Ладах

Материалът е подаден от посолството на Индия в България

Уважаеми господа,

1.            Бих искал да информирам парламента за развитието по източните ни граници в Ладак. Знаете, че нашият министър-председател Шри Нарендра Моди беше посетил Ладак и се срещна с нашите смели войници, за да предаде посланието за солидарност на нацията относно всяко тяхно действие. Аз също прекарах известно време с нашите войници в Ладак и искам да ви кажа, че почувствах тяхната неукротима смелост, галантност и доблест. Както знаете, полковник Сантош Бабу, заедно със своите 19 смели войници, направиха върховната саможертва в защита на териториалната цялост на Индия. Този парламент им отдаде почит, като вчера спази двуминутно мълчание.

2.            Бих искал първо да отделя малко време, за да предоставя накратко някои подробности по въпроса за границата с Китай. Както е известно на Парламента, Индия и Китай тепърва ще разрешават своя граничен въпрос. Китай не приема обичайното и традиционно изравняване на границата между Индия и Китай. Ние вярваме, че това привеждане в съответствие се основава на утвърдени географски принципи, потвърдени от договори и споразумения, както и на историческа употреба и практика, добре известни от векове на двете страни. Позицията на Китай обаче е, че границата между двете страни не е официално очертана, че съществува традиционна обичайна линия, формирана от степента на юрисдикция, за която те твърдят, че е била упражнявана в исторически план от всяка страна, и че двете страни имат различни тълкувания на позицията на традиционната обичайна линия. Двете страни са участвали в дискусии през 1950-60-те години, но тези усилия не са могли да дадат взаимно приемливо решение.

3.            Както е известно на Парламента, Китай продължава да бъде незаконен окупатор на около 38 000 кв. Км от Съюзната територия Ладак. В допълнение, съгласно така нареченото китайско-пакистанско „Споразумение за граница“ от 1963 г., Пакистан отстъпва 5180 кв. Км.  Територия на Китай. Китай също претендира за около 90 000 кв. Км. индийска територия в източния сектор на границата между Индия и Китай в Аруначал Прадеш.

4.            И Индия, и Китай официално се съгласиха, че граничният въпрос е сложен въпрос, който изисква търпение, и се ангажираха да търсят справедливо, разумно и взаимно приемливо решение чрез диалог и мирни преговори. Междувременно двете страни също се съгласяват, че поддържането на мир и спокойствие в граничните райони е съществена основа за по-нататъшното развитие на двустранните отношения.

5.            Бих искал да спомена тук, че все още няма общо очертана линия на фактически контрол (ЛAК) в граничните зони между Индия и Китай и обща визия за ЛAК не съществува. Следователно, за да осигурят мир и спокойствие в граничните райони, особено по линията на фактическия контрол (ЛAК), двете държави са сключили редица споразумения и протоколи.

6.            Съгласно тези споразумения двете страни се договориха да поддържат мир и спокойствие по протежение на ЛАК, без да се засягат съответните им позиции по привеждането в съответствие на ЛАК, както и по въпроса за границата. На тази основа нашите цялостни отношения също отбелязаха значителен напредък от 1988 г. Позицията на Индия е, че макар двустранните отношения да могат да продължат да се развиват успоредно с дискусии за разрешаване на граничния въпрос, всяко сериозно нарушение на мира и спокойствието по ЛАК в граничните зони ще има последици за положителната посока на нашите връзки.

7.            Ключов елемент както от споразуменията от 1993 г., така и от 1996 г. е, че двете страни ще поддържат своите военни сили в зоните по линията на фактически контрол до минимално ниво. Тези споразумения предвиждат също така, че в очакване на окончателно решение на граничния въпрос, двете страни ще спазват стриктно и спазват линията на фактическия контрол. Освен това в тези споразумения Индия и Китай също се ангажират да изяснят и потвърдят линията на фактическия контрол, за да постигнат общо разбиране за подравняването. По този начин, в края на 90-те и до 2003 г., двете страни се ангажираха с изясняване и потвърждаване на ЛAК. След това китайската страна не показа готовност да продължи разясняването на ЛAК. В резултат на това има някои области, в които китайското и индийското възприятие за ЛAК се припокриват. В тези райони, както и в други участъци от граничните райони, различните споразумения уреждат начина, по който войските на двете страни трябва да действат и да се справят със ситуации на противопоставяне, за да поддържат мира и спокойствието.

8.            Преди да ви запозная с текущите събития, нека да информирам, че правителството разполага със сложен и проверен във времето механизъм за координация между различни разузнавателни агенции, включително разузнавателни звена на Централните полицейски сили и трите въоръжени сили. Техническата и човешката интелигентност си помагат непрекъснато по добре координиран начин. Споделя се с въоръжените сили, които им помагат при вземането на решения.

9.            Позволете ми сега да запозная Парламента с развитието през тази година. От април забелязахме натрупване на войски и въоръжения от китайска страна в граничните райони, съседни на Източен Ладак. В началото на май китайската страна беше предприела действия, за да попречи на нормалния, традиционен режим на патрулиране на нашите войски в района на долината на Галван, което доведе до противопоставяне. Въпреки че тази ситуация се разглеждаше от сухопътните командири съгласно разпоредбите на нашите двустранни споразумения и протокол, в средата на май китайската страна направи няколко опита да престъпи ЛАК в други части на западния сектор. Това включваше Kongka La, Gogra и Северния бряг на езерото Pangong. Тези опити бяха открити рано и съответно реагираха адекватно от нашите въоръжени сили.

10.          Стана ясно,че китайската страна както по дипломатически, така и по военни канали, с подобни действия се опитва да промени едностранно статуквото. Категорично беше предадено, че това е неприемливо.

11.          Предвид нарастващите търкания по отношение на ЛАК, старшите командващи от двете страни на среща на 6 юни 2020 г. постигнаха съгласие относно процеса на разединяване, който включваше взаимни действия. Двете страни също се съгласиха да спазват ЛAК и да не предприемат никаква дейност за промяна на статуквото. В нарушение на това обаче китайската страна създаде насилие на 15 юни в Галван. Нашите смели войници заложиха живота си и нанесоха поражения, включително жертви от китайска страна,

12.          Поведението на нашите въоръжени сили по време на тези инциденти показва, че макар да поддържаха „Сайям“ пред провокативните действия, те също така показваха „Шаурия“, когато се изисква защита на териториалната цялост на Индия. Бих искал парламентът да се присъедини  в признаването на смелостта и доблестта на нашите войници, които претърпяват огромни трудности в най-трудните условия, за да ни пазят всички в безопасност.

13.          Въпреки че никой не трябва да се съмнява в нашата решимост да пазим границите си, Индия вярва, че взаимното уважение и взаимната чувствителност са основата за мирни отношения със съседите. Тъй като искаме да разрешим настоящата ситуация чрез диалог, ние поддържаме дипломатическа и военна ангажираност с китайската страна. В тези дискусии ние поддържаме трите основни принципа, които определят нашия подход: (i) и двете страни трябва стриктно да спазват и спазват ЛАК; (ii) никоя от страните не трябва да се опитва да промени едностранно статуквото; и (iii) всички споразумения и разбирателства между двете страни трябва да бъдат спазвани изцяло в тяхната цялост. Китайската страна, от своя страна, зае позицията, че ситуацията трябва да бъде решена отговорно и да гарантира мир и спокойствие съгласно двустранните споразумения и протокол.

14.          Дори докато течаха тези дискусии, китайската страна отново се зае с провокативни военни маневри през нощта на 29 срещу 30 август в опит да промени статуквото в района на южния бряг на езерото Панггонг. Но отново, навременните и твърди действия на нашите въоръжени сили по протежение на ЛАК предотвратиха успеха на подобни опити.

15.          Както става ясно от тези събития, китайските действия отразяват пренебрегването на различните ни двустранни споразумения. Натрупването на войски от Китай противоречи на споразуменията от 1993 г. и 1996 г. Стриктното спазване на линията на фактически контрол е основата за мир и спокойствие в граничните райони и е изрично признато както в споразуменията от 1993 г., така и през 1996 г. Въпреки че нашите въоръжени сили спазват  това, китайската страна не отвръща идентично. Действията им водят до спорове относно ЛАК. Както споменах по-рано, споразуменията съдържат подробни процедури и норми за справяне със ситуацията на срещи. Въпреки това при последните инциденти тази година насилственото поведение на китайските сили нарушава напълно всички взаимно договорени норми.

16.          Към момента китайската страна мобилизира голям брой войски и въоръжения по протежение на ЛАК.В Източен Ладак има няколко спорни зони, включително Гогра, Конга Ла и Северни и Южни брегове на езерото Панггонг. В отговор на действията на Китай, нашите въоръжени сили също направиха подходящи противоположни разполагания в тези райони, за да гарантират, че интересите на Индия за сигурността са напълно защитени. Парламентът трябва да има пълна увереност, че нашите въоръжени сили винаги ще се справят с предизвикателството и ще ни правят горди. Това все още е текуща ситуация и очевидно включва чувствителни оперативни проблеми. Следователно не бих могъл да давам повече подробности публично и съм уверен в разбирането на Парламента в това отношение.

17.          Това бързо разполагане от нашите въоръжени сили, включително ITBP, се случи в предизвикателно време на COVID-19. Усилията им трябва да бъдат оценени. Това стана възможно и от голямото значение, което правителството отдава за развитието на граничната инфраструктура през последните няколко години. Вие сте наясно, че през последните  десетилетия Китай е предприел значителна дейност по изграждане на инфраструктура, която е подобрила способностите им за разполагане в граничните райони. В отговор обаче нашето правителство също увеличи бюджета за развитие на граничната инфраструктура до около два пъти от предишните нива. В резултат на това в граничните райони са завършени повече пътища и мостове. Това не само осигури така необходимата свързаност на местното население, но също така осигури по-добра логистична подкрепа за нашите въоръжени сили, като им позволи да бъдат по-бдителни в граничните райони и да реагират по-ефективно, когато е необходимо. И през следващите години правителството остава ангажирано с тази цел.

18.          Бих искал да подчертая, че Индия остава ангажирана с разрешаването на актуалните проблеми в нашите гранични райони чрез мирен диалог и консултации. В преследването на тази цел се срещнах с китайския си колега на 4 септември в Москва и проведох задълбочена дискусия с него. Предадох с ясни изрази нашите опасения, свързани с действията на китайската страна, включително натрупване на голям брой войници, тяхното агресивно поведение и опити за едностранно изменение на статуквото, които бяха в нарушение на двустранните споразумения. Също така дадох ясно да се разбере, че въпреки че искахме да разрешим въпроса по мирен начин и бихме искали китайската страна да работи с нас, не бива да има и съмнение относно нашата решимост да защитим суверенитета и териториалната цялост на Индия. След това моят колега Шри Джай Шанкар, министър на външните работи, се срещна с китайския външен министър в Москва на 10 септември. Двамата са постигнали споразумение, което, ако бъде приложено искрено и вярно от китайската страна, може да доведе до пълно разединяване и възстановяване на мира и спокойствието в граничните райони.

19.          Както са наясно членовете, и в миналото сме имали ситуации на продължително противопоставяне в нашите гранични райони с Китай, които са били разрешени по мирен начин. Въпреки че ситуацията тази година е много различна както по отношение на мащаба на участващите войски, така и по броя на спорните точки, ние все още оставаме ангажирани с мирното разрешаване на настоящата ситуация. В същото време Парламентът може да бъде уверен, че оставаме готови да се справим с всички непредвидени обстоятелства.

20.          Уважаеми г-н Председател, този парламент има славна традиция, че винаги, когато страната е изправена пред предизвикателство, той винаги демонстрира своята сила и единство към решителността на нашите въоръжени сили. Парламентът също така се възползва от пълното си доверие в несломимия дух, смелост и храброст на нашите въоръжени сили, разположени по нашите граници.

21.          Мога да ви уверя, че моралът и мотивацията на нашите въоръжени сили са много високи. Успокояващото посещение на нашия премиер гарантира, че нашите командири и войници разбират, че цялата нация застава зад тях в подкрепа на справедливата кауза в защита на нашата териториална цялост. Съответно те са снабдени с подходящо облекло, подслон и необходима защита. Решителността на нашите войски е достойна за похвала. Те са способни да служат на височини с оскъден кислород и при изключително ниски температури, нещо, което са направили без усилие през последните много години на Сиахен и Каргил.

22.          Няма да се поколебая да споделя с Парламента, че сме изправени пред предизвикателство в Ладак и настоявам Парламентът да приеме резолюция в подкрепа на нашите въоръжени сили, които защитават нашата родина на големи височини и в най-лошите метеорологични условия в Ладак за нашата безопасност и сигурност. Това е време, когато този Парламент трябва да се събере и да заяви отново доверието и вярата в смелите въоръжени сили и да ги подкрепи в мисията, която те са предприели за защита на териториалната цялост на нашата родина.

 Джай Хинд.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *