Кабинетът одобрява предоставянето на подводна оптична кабелна връзка между континенталната част (Кочи) и Лакшадуипските острови (проект KLI)

Официална информация от Посолството на Индия в България

Съюзният кабинет, председателстван от министър-председателя Шри Нарендра Моди, даде своето одобрение за предоставяне на подводна оптична кабелна връзка между континенталната част (Кочи) и Лакшадуипските острови (проект KLI).

Проектът предвижда осигуряване на пряка комуникационна връзка чрез специален подводен оптичен кабел (OFC) между Кочи и 11 Лакшадуипски острова, т.е. Kavaratti, Kalpeni, Agati, Amini, Androth, Minicoy, Bangaram, Bitra, Chetlat, Kiltan & Kadmat.

Финансови последици:

Очакваните разходи за изпълнение са около Rs. 1072 крори, включително оперативни разходи за 5 години. Проектът ще бъде финансиран от Фонда за задължения към универсалната служба.

Въздействие:

Очевидно е, че растежът на телекомуникационната инфраструктура е тясно свързан с икономическото и социалното развитие. Телекомуникационната свързаност играе жизненоважна роля при генерирането на работни места. Настоящото одобрение за предоставяне на подводна оптична кабелна свързаност значително ще подобри телекомуникационното съоръжение на Лакшадуипските острови, като осигури голяма честотна лента.

Проектът за подводни връзки ще играе жизненоважна роля за предоставянето на услуги за електронно управление на гражданите, потенциално развитие на рибарството, кокосови индустрии и туризъм с висока стойност, развитие на образованието по отношение на телеобразованието и в здравеопазването по отношение на съоръжения за телемедицина. Той ще помогне за създаването на множество бизнеси, ще увеличи дейностите в областта на електронната търговия и ще осигури адекватна подкрепа на образователните институти за споделяне на знания. Островите Лакшадвип имат потенциала да се превърнат в център на логистични услуги.

Стратегия за изпълнение и цели:

Бхарат Санчар Нигам ООД (BSNL) е номиниран за Агенция за изпълнение на проекти и Телекомуникационен консултант Индия ООД (TCIL) за технически консултант на проекта за подпомагане на Фонда за задължения на универсалната услуга, Департамент по телекомуникации. Собствеността върху актива по проекта ще бъде в полза на USOF, финансиращата агенция, по DoT. Целта на проекта е да бъде завършен до май 2023 г.

Основна информация:

Съюзната територия Лакшадвип, включваща редица острови, е разположена в Арабско море и има огромно стратегическо значение за Индия. Предоставянето на сигурни, здрави, надеждни и достъпни съоръжения за телекомуникации е от първостепенно значение за хората, живеещи на тези острови, както и от стратегическа гледна точка за цялата страна.

В момента само средството за осигуряване на телекомуникационна свързаност с Лакшадуип е чрез сателити, но наличната честотна лента е ограничена до 1 Gbps. Липсата на честотна лента е основно ограничение при предоставянето на услуги за данни, което е предпоставка за осигуряване на електронно управление, електронно образование, електронно банкиране и др. за приобщаващ растеж на обществото.

Съответно правителството се ангажира да осигури съоръжения за телекомуникация на островите Лакшадуип. Планирането за полагане на подводния оптичен кабел към островите Лакшадуип се обмисля от известно време. Съоръжението за комуникация с висока честотна лента към островите Лакшадуип също е в съзвучие с реализирането на националната цел за укрепване на услугите за електронно управление и постигане на визията за цифровизирана Индия.

****

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *