Световната търговска организация СТО с мерки за облекчаване на правата върху интелектуалната собственост

Чрез Brajendra Navnit, посланик и постоянен представител на Индия в СТО

Официална информация на Индийското посолство в България

Предложение от Индия, Южна Африка и осем други държави призовава Световната търговска организация (СТО) да освободи страните членки от прилагането на някои патенти и други права върху интелектуалната собственост (ИС) съгласно Споразумението на организацията за свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост , известен като TRIPS, за ограничен период от време. Целта е да се гарантира, че Правата върху интелектуланата собственост (ПИС) не ограничават бързото нарастване на производството на ваксини и лечение на COVID-19. Въпреки, че няколко членове изразиха загриженост относно предложението, голяма част от членството в СТО подкрепя предложението. То също така получи подкрепата на различни международни организации, многостранни агенции и глобално гражданско общество.

Безпрецедентните времена изискват нетрадиционни мерки. Видяхме това в ефикасността на строгите локдауни за ограничен период от време, с цел ограничаване разпространението на пандемията. Международният валутен фонд (МВФ) в изданието си от октомври 2020 г. на Световната икономическа перспектива заявява „… Опасността от по-лоши резултати от растежа на прогнозираните нива обаче остава значителна. Ако вирусът се възроди, напредъкът в лечението и ваксините се забави или достъпът на страните до тях остане неравен, икономическата активност може да бъде по-ниска от очакваното, с подновяване на социалното дистанциране и по-строги мерки “. Положението изглежда по-мрачно от предвиденото, вече сме загубили 7% от икономическата продукция спрямо базовия сценарий, прогнозиран през 2019 г. Това води до загуба от над 6 трилиона щатски долара от глобалния БВП. Дори 1% подобрение на световния БВП от базовия сценарий ще добави над 800 милиарда щатски долара глобално производство, компенсирайки със сигурност загубата в икономиката.

Само сигнал за осигуряване на навременен и достъпен достъп до ваксини и лечения ще работи като голям стимул за доверие за съживяване на търсенето в икономиката. С появата на успешни ваксини изглежда има някаква надежда на хоризонта. Но как ще бъдат направени те достъпни и достъпни за световното население? Основният въпрос е дали ще има достатъчно ваксини Covid-19, които да се разпространят. Както стоят нещата, дори и в най-оптимистичните сценарии днес не може да осигури достъп до ваксини и терапевтични средства против Covid-19 за по-голямата част от населението, както в богатите, така и в бедните страни, до края на 2021 г. Всички членове на СТО са съгласние, че има спешна нужда от увеличаване на производствения капацитет за ваксини и терапевтични средства, за да се отговори на огромните глобални нужди. Предложението за отказ от TRIPS се стреми да изпълни тази необходимост, като гарантира, че бариерите за интелектуална собственост не пречат на такова увеличаване на производствения капацитет.

Защо съществуващите гъвкавости съгласно споразумението TRIPS не са достатъчни?

Съществуващите гъвкавости съгласно Споразумението TRIPS не са адекватни, тъй като те не са проектирани с оглед на пандемиите. Задължителните лицензи се издават за държава по държава, за всеки отделен случай и за продукт по продукт, където всяка юрисдикция с режим на интелектуална собственост би трябвало да издава отделни задължителни лицензи, което на практика прави сътрудничеството между страните изключително обременително. Въпреки че насърчаваме използването на гъвкавости TRIPS, същите отнемат много време и са трудни за прилагане. Следователно само тяхното използване не може да осигури навременния достъп до достъпни ваксини и лечения. По подобен начин не сме забелязали много обнадеждаващ напредък по отношение на СОЗ Covid19-Technology Access Pool или инициативата C-TAP, която насърчава доброволния принос на ИС, технологии и данни в подкрепа на глобалното споделяне и разширяване на производството на COVID-19 медицински продукти. Доброволните лицензи, дори когато съществуват, са обвити в тайна. Техните условия не са прозрачни. Техният обхват е ограничен до конкретни суми или за ограничен брой държави, като по този начин се насърчава национализма, а не истинското международно сътрудничество.

Защо е необходимо да се надхвърлят съществуващите инициативи за глобално сътрудничество?

Инициативите за глобално сътрудничество като механизма COVAX и ACT-ускорителя са недостатъчни, за да отговорят на огромните глобални нужди на 7,8 милиарда души. Инициативата ACT-A има за цел да набави 2 милиарда дози ваксини до края на следващата година и да ги разпространи справедливо по целия свят. С режим на две дози обаче това ще обхване само 1 милиард души. Това означава, че дори ако ACT-A е напълно финансиран и успешен, което в момента не е така, няма да има достатъчно ваксини за по-голямата част от световното население.

Дежа Вю

През първите няколко месеца от настоящата пандемия видяхме, че рафтовете бяха изпразнени от онези, които имаха достъп до маски, ЛПС, дезинфектанти, ръкавици и други важни предмети от Covid-19, дори без непосредствената им нужда. Същото не трябва да се случва и с ваксините. В крайна сметка светът успя да увеличи производството на Covid-19 продукция от първа необходимост, тъй като нямаше IP бариери, които да пречат на това. Понастоящем се нуждаем от същото обединяване на правата на интелектуална собственост и ноу-хау за увеличаване на производството на ваксини и лечения, което за съжаление не е предвидено и , което налага необходимостта от либерализация.

Именно пандемията – извънредно събитие веднъж в живота – мобилизира сътрудничеството на множество заинтересовани страни. Именно знанията и уменията, притежавани от учени, изследователи, експерти по обществено здраве и университети, са дали възможност за сътрудничество между различни държави и огромно публично финансиране, което е улеснило разработването на ваксини в рекордно кратко време – а не само IP!

Път напред

Предложението за освобождаване от ТРИПС е целенасочен и пропорционален отговор на изключителната извънредна ситуация в областта на общественото здраве, пред която е изправен светът днес. Такъв отказ е напълно в рамките на разпоредбите на член IX от Споразумението от Маракеш, което създаде СТО. Тя може да помогне да се гарантира, че човешкият живот няма да бъде загубен поради липса на навременен и достъпен достъп до ваксини. Приемането на освобождаването също така ще възстанови доверието в СТО и ще покаже, че многостранната система за търговия продължава да бъде актуална и може да даде резултати по време на криза. Сега е моментът членовете на СТО да действат и да приемат решение, за да спасят животи и да помогнат за бързото връщане на икономиката по пътя на възраждането.

Въпреки че предоставянето на ваксините беше тест на науката, правенето им достъпни и достъпни ще бъде тест за хуманност. Историята трябва да ни запомни с „рейтинг AAA“, т.е. за наличност, достъпност и достъпност на ваксините и леченията на Covid19, а не за единичен рейтинг „A“ само за наличност. Нашите бъдещи поколения не заслужават нищо по-малко.

***

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *