Редакторски съвет

Георги Палешников

Виделина Гандева

Хачик Язъджиан

Огнян Дечев

Нирадж Кумар